Špatné stravovací návyky ...

Špatné stravovací návyky hledejte v rodině

Ilustrační foto

Ilustrační foto Autor: archiv Deníku

Svitavský deník - 7.8.2011 13:13

Svitavy – Žijeme v hektické době, v níž hraje podstatnou roli čas. Čas – máme ho méně a méně, přestože ve skutečnosti měl, má a bude mít den vždy dvacet čtyři hodin.

Ve zrychleném koloběhu bohužel často odbýváme sebe sami a leckdy zapomínáme věnovat své drahocenné minuty svému vlastnímu zdraví. A přitom je to právě zdraví, které určuje, kolik času nám zbývá. V posledních letech veřejností prolétly rozmanité informace a spekulace o tom, co vlastně je a není zdravé a téměř všichni z nás dnes podvědomě vědí, že zárukou dlouhověkosti je zdravý životní styl. Někteří vědí, ale úmyslně předstírají nezájem a lhostejnost. Bohužel.

Nicméně další „novinkou“ je zjištění, že obezita se pomalu vyšplhala na první místo v hitparádě populačních nemocí a stala se tak jedním z nejfrekventovanějších problémů dnešní společnosti. Problémem, jehož průběh doprovází celá řada zdravotních potíží. O to horší je skutečnost, že tento strašák jednadvacátého století ohrožuje až příliš vysoké procento nejen dospělých žen a mužů, nýbrž i dětí.

Proto se vyrojila hrstka nutričních poradců, kteří se snaží své vědomosti předávat svému okolí. Před nedávném začala na svitavském náměstí fungovat poradna Dity Urbánkové, nutriční poradkyně, která poskytuje sezení všem, kteří se rozhodli změnit svoje stravovací návyky nebo zdravotní stav. Často platí známé pořekadlo, že starého psa novým kouskům nenaučíme, je nutno vštěpovat správné návyky již těm nejmenším.

Ve svitavské Základní škole Felberova se zrodil nápad, jak zábavně přiblížit dětem zdravou výživu a dokázat jim, že co je zdravé, nemusí být nutně nechutné a nudné. DITA URBÁNKOVÁ se do základní školy vydala hned několikrát.

Z čí strany přišel nápad zorganizovat besedy s dětmi?
Ze strany základní školy Felberova. Besedy se staly součástí projektu ,,Výchova ke zdraví“, který škola realizuje.

Jaké věkové kategorie se přednášky týkaly?
Zatím jsem navštívila třídy prvňáčků, čtvrťáků a potom žáky pátých a šestých tříd.

Jaká byla náplň vašich přednášek?
V první třídě jsem musela celou přednášku pojmout velmi zábavně, abych udržela pozornost malých zvědavých dětí. Ukázala jsem proto dětem netradiční potraviny, se kterými nepřijdou denně do kontaktu- tofu, tempeh, karobové bonbony, kustovnici, … ale třeba i různé druhy olejnatých semínek. Formou pohádky jsem se jim pak snažila přiblížit, jak by měla vypadat správná skladba stravy. Ve čtvrté a páté třídě jsme si hodně povídali o jednotlivých živinách, ale hlavně o pitném režimu. Děti zkoušely, co lze vyčíst z etiket jejich oblíbených nápojů a počítaly, kolik kostek cukru se v jednotlivých limonádách ukrývá. V šestém ročníku jsem pak zabrousila už i k tématům poruch příjmu potravy nebo třeba k dnes velmi diskutovaným „éčkům“.

Jaké byly reakce dětí?
Myslím, že v celku pozitivní. Hodně se ptaly. Některé dívenky měly dokonce zájem i o recepty, to mě potěšilo.

Co vás nejvíce překvapilo?
Neochota dětí ochutnat neznámé věci, které neznají z domova.

Jaké myslíte, že jsou hlavní příčiny špatných stravovacích návyků dětí?
Myslím, že je to především doba a životní styl. Rodiče spěchají do práce, a tak se stává, že děti často doma vůbec nesnídají a místo doma připravené svačiny si nosí do školy jen peníze, za které si mají svačinu samy koupit. Rodiče pak jen těžko mohou dohlédnout na to, jak se jejich dítě stravuje. Prvořadou příčinu špatných stravovacích návyků je zcela jednoznačně vždy nutno hledat v rodině. Děti jsou věrným odrazem svých rodičů. V neposlední řadě mají na naše děti obrovský vliv i reklamy. Všude dnes čteme fámy o tom, co je a není zdravé, o dietách apod. a tohle všechno děti velmi silně vnímají a řídí se tím, ať chceme nebo ne.

Myslíte, že je to u rodičů věc nezájmu nebo nevědomosti?
Myslím si, že u rodičů je to často nezájem a u dětí pak nevědomost. Budu se opakovat, ale děti jsou zrcadlem svých rodičů a jestliže je ke zdravému životnímu stylu - správné stravě a pohyb, nepovedou rodiče, jsou všechny besedy a přednášky k ničemu.

Bude pokračovat vaše spolupráce se školou i po letních prázdninách?
Pokud bude ze strany školy zájem, tak ano. Ráda bych, aby se podobné akce a projekty staly součástí výuky i na jiných základních, případně i mateřských školách.

A co považujete za hlavní cíl vaší práce v oblasti zdravé výživy?
Mým hlavním cílem je, aby lidé přestali ,,strkat hlavu do písku“ a dělat, že se jich a jejich dětí problémy pramenící ze špatného životního stylu netýkají. Protože jedině pokud my všichni (rodiče, učitelé, odborníci…) společně přiložíme ruku k dílu a budeme táhnout za jeden provaz, podaří se nám zastavit pandemii obezity a snad tak odvrátit krutou hrozbu, jež se podle lékařů nad našimi dětmi sklání – a sice, že by mohly již patřit ke generaci, jež nepřežije své rodiče!!!

BLANKA DATINSKÁ


http://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/spatne-stravovaci-navyky-hledejte-v-rodine20110806.html