Primární prevence - nabídka pro školy

 

Zdravá výživa a životní styl dětí a mládeže

 

  • Vzdělávací cíl  -  seznámit děti a mládež:

o    s riziky civilizačních chorob

o    se základy zdravého stravování

o    s méně známými druhy potravin

o    s potřebou vhodného pitného režimu

o    s úskalími nevhodných stravovacích návyků

o    s riziky nadváhy a obezity

o    s riziky přehnané touhy po ideální postavě a z ní pramenících poruch příjmu potravy

o    se způsoby, jak přirozenou cestou bojovat proti nemocem

o    s významem pohybu a jeho účinky na organizmus

o    s pohybovou aktivitou Nordic Walking (NW) - Severskou chůzí se speciálními holemi (nejpřirozenějším a nejpřínosnějším sportem na zdraví člověka)

o    s Priessnitz Walking (PW) – rozšířenou verzí NW obohacenou o rehabilitační dechové techniky a parciální ochlazování končetin podle Vincenze Priessnitze (zakladatele prvního vodoléčebného ústavu na světě)

  • Cílová skupina

o    mateřské školy (základy výživy)

o    základní školy

o    střední školy a učiliště

  • Forma

o    besedy s praktickými ukázkami a ochutnávkami jídel i tvorbou jídelníčků

o    praktický nácvik v přírodě nebo na hřišti (NW a PW)

  • Témata přednášek (ukázky)

o    Co našemu tělíčku jen chutná a co mu i prospívá?

                                 Pohádkový příběh. Povídání s dětmi o jejich stravovacích návycích.

o    Z čeho vlastně naše tělo roste…

                                Vysvětlení výživové pyramidy, praktické ukázky méně známých potravin.

o    Pitný režim aneb co se skrývá v nápojích…

                                Ukázky vhodných a nevhodných nápojů. Vysvětlení jejich působení a vlivu na organizmus.

                                Praktické ukázky. Na konkrétních příkladech se děti učí číst etikety.

o    Zdravý životní styl a výživa aneb Proč mé tělo nevypadá vždy tak, jak chci já ...?

                                Poukázání na problematiku obezity, poruch příjmu potravy i dalších úskalí puberty a dospívání.

o    Co jen do toho jídelníčku dát?

                                 Praktický nácvik skladby jídelníčku.

 

                           ….a řada dalších témat podle potřeb a přání dané školy

 

Besedy s dětmi o zdravé výživě a správném pitném režimu

 

 

 

Výuka Nordic Walkingu