Priessnitz Walking

PRIESSNITZ WALKING

 

Priessnitz Walking (PW) je nový druh klimatoterapie, která spojením pohybové aktivity, rehabilitačních dechových cvičení a částečným ochlazováním končetin dle Vincenze Priessnitze umožňuje dosáhnout maximálního léčebného účinku na člověka jako celek. Čerpá ze znalostí klasické i východní medicíny a léčebných metod Vincenze Priessnitze, zakladatele prvního vodoléčebného ústavu na světě. Priessnitz Walking byl koncipován v roce 2005 v lázních Jeseník, kde byly v praxi dlouhodobě sledovány a vyhodnocovány účinky této celostní klimatoterapie.  Přesný postup je chráněn ochranou známkou zápisem u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR.

 

První částí je rehabilitační chůze s holemi Nordic Walking. Tato metoda vznikla ve Skandinávii, původně jako letní příprava vrcholových sportovců, ale když byly podrobně rozebrány její výsledky, byla rychle rozšířena a v těchto zemích je dnes uznávanou léčebnou metodou, hrazenou zdravotními pojišťovnami. Chůze s holemi NW uvolňuje horní část těla (tj. hlavně šíjové a mezižeberní svaly), čímž zvětšuje kapacitu plic. Zároveň šetří klouby dolních končetin, proto je vhodná pro rehabilitaci u lidí po operacích kyčlí a ostatních kloubů. Navozuje krásnou a plynulou chůzi, což je pro tyto pacienty jinak velmi obtížné. Dalším kladem je zvýšený energetický výdej, kdy při třech ujitých kilometrech spálíme tolik kalorií jako při pěti bez holí. To je oceňováno zejména při redukci hmotnosti. Kardiaci ocení možnost šetrného posílení srdce, protože rehabilitační hodiny jsou vedeny v nízké tepové frekvenci.

Po zahřátí chůzí přichází na řadu částečné ochlazování horních končetin. Studená voda způsobuje zlepšení prokrvení organismu a má blahodárný vliv na neurovegetativní systém. Stimuluje parasympatikus, který nám vnáší do života klid a uvolnění. V dnešní době, plné stresu, je v převaze sympatikus, který způsobuje v organismu trvalé napětí. Proto má ochlazování mimořádný účinek nejen na cévní soustavu, ale i na psychiku, bolesti hlavy, migrény, ap. Po ochlazení a krátkém procvičení pokračujeme chůzí až do opětovného prohřátí.

Dále následuje protažení svalů a série dechových cvičení. Jedná se o jednoduše osvojitelné cviky na bázi jógy, při kterých prohloubíme dech, zvýšíme kapacitu plic, okysličíme přední mozek, kde jsou uložena všechna centra radosti, změníme pH ve svalech z kyselého na zásadité a tím vyplavíme kyselinu mléčnou. To způsobí uvolnění svalů a odeznění bolesti páteře. Jednotlivé cviky jsou zaměřeny na konkrétní problematické oblasti ( ramena, krční páteř, bederní páteř...), takže se klientům sestavuje cvičební jednotka přesně podle jejich potřeb.

          

No a před částečným ochlazováním dolních končetin se opět zahřejeme chůzí. Střídavé ochlazování razantně zlepšuje prokrvování končetin, což trápí hlavně ženy. Při pravidelném provozování PW tento problém zcela zmizí. Postupně se snižuje i případný vysoký tlak, stejně jako se zlepšuje stav u křečových žil. A celkově dochází k významnému posílení imunity.

        

Mě osobně spojení Nordic Walkingu a léčebných metod Vincenze Priessnitze velice oslovilo. Priessnitz Walking je zcela přirozený způsob znovunalezení fyzického a duševního zdraví. Měla jsem to štěstí, že jako rodačka z Jeseníku, jsem prožila větší část svého života ve stejných místech jako Vincenz Priessnitz. A stejně jako on jsem od dětství nade vše milovala toulky zdejší přírodou, zvuk zurčících potůčků a dech beroucí rozhledy.

Ráda bych cestou Priessnitz Walkingu, znovu vnesla lidem do jejich životů umění využívat ke své léčbě a prevenci nemocí mocné a neprávem opomíjené nástroje přírody: POHYB, VODU A VZDUCH

Dobrou pohodu a pevné zdraví můžete získat a udržet si pouze trvale aktivním přístupem.