Dětská obezitologická poradna

- rozhovor pro Radiožurnál 29.7.2016    zde

Milí rodiče,

děkuji Vám, že čtete tyto řádky. Jen a jen Vy dokážete ovlivnit život a zdraví Vašich dětí. Neočekávejte od dětí, že budou zodpovědné, rozumné a sami od sebe absolutně disciplinované. To k jejich věku a bezstarostnému období dětství nepřináleží. Nerodí se s naučeným seznamem zásad zdravého životního stylu. Jsou to čisté listy papíru, na které vy píšete... Jejich dětství je kopírkou. Co vložíte, to Vám vypadne. Jak prostá rovnice. Přesto si ji řada z Vás nechce připustit a hledá vinu všude okolo, jen ne ve svém selhání.

... Ne, nejsem a ani nechci zde být v roli kritika. Chci Vám nabídnou pomocnou ruku ve Vašem mnohdy zoufalém boji s nadváhou či obezitou Vašich dětí i Vás.

  Dětská obezitologická poradna Svitavy

  • v Poradně výživy Ing. Dity Urbánkové, Ph.D. (http://sdetmiprotiobezite.cz/?page_id=1127)
  • Léčebný program dětské nadváhy a nezávažné obezity - ,,S dětmi proti obezitě"www.butterflycare.sdetmiprotiobezite.cz
  • dlouhodobý léčebný program pro celou rodinu
  • na vědeckém podkladě, ověřený léty praxe
  • ve spolupráci s předním českým odborníkem na dětskou obezitu, pediatrem MUDr. Zlatko Marinovem, působícím v Dětském obezitologickém centru Dětské kliniky FN Motol a 2. LF UK Praha, jež je zároveň jeho hlavním garantem
  • ve spolupráci s praktickými lékaři pro děti a dorost a zdravotními sestrami (průběžné kontroly)
  • cena 6990,-Kč / 8 měsíců / rodina

!!! Do programu přijímáme jen klienty motivované a 100% odhodlané pomoci svému dítěti žít kvalitnější život !!!

Jedině včasný zásah proti nadváze má šanci na její léčbu.

Lépe je dnes řešit komfortně 2 kg nadváhy než za dva roky nereálně 20 kg obezity.

Dětská obezita je závažný zdravotní problém. Obezita je základním kamenem rozvoje takzvaného metabolického syndromu. Přes rozvoj insulinové rezistence vede k rozvoji časné cukrovky 2. typu, urychlenému kornatění cév a následně přes rozvoj vysokého krevního tlaku k časnému rozvoji srdečně cévních komplikací se závažnými následky. Rozvoji metabolického syndromu nejsou děti uchráněny a v současnosti tvoří 1/3 pacientů obezitologických ambulancí. Dětská obezita v 80 % pokračuje i v dospělosti, kdy se tito jedinci řadí k chronicky obézním dospělým se závažnými zdravotními a psychosociálními komplikacemi.

OBEZITA
zkracuje dětství našim dětem průměrně o 1,5 roku
snižuje dětem konečnou průměrnou výšku o 1,5 cm
obezita 2. stupně je nevyléčitelné celoživotní onemocnění
obezita ve 40 letech zkracuje střední délku života o 7 let

V současné době jsme vystaveni pandemii běžné obezity, která je chronickým metabolickým onemocněním s celospolečenskými následky. Běžná obezita se projevuje především časným nástupem kardiometabolického rizika. Dítě s nadváhou je svým způsobem zrcadlem životního stylu své rodiny. Na jeho zevnějšku se zrcadlí genetika a především veškeré nedostatky a neúspěchy rodinných režimových opatření, které vedou k pozitivní nerovnováze v energetickém příjmu a výdeji. 

Zdravý životní styl a výživové návyky se rozvíjí již od útlého dětství, ale pouze celá rodina může měnit postoje a způsob životního stylu, kterým se dá předejít vývoji nevhodných stravovacích zvyklostí, nesprávnému vztahu k jídlu a pohybovému režimu.

Někdy bývá pro rodiče dost komplikované správně se zorientovat v záplavě informací o dětské výživě a zároveň nepodléhat tlaku médií a reklam. Jen dobře poučení rodiče mohou správně nastavit rodinná pohybová a výživová pravidla a být vzorem pro své dítě. Není vzácností, že i vzdělané matky podlehnou reklamnímu doporučení, které „zaručuje“ tu nejlepší volbu. Paradoxem naopak bývá, že právě výrobky určené dětem od různých sladkostí, čokoládových náhražek, přes uzeniny a další potraviny, jsou často nutričně na podstatně horší úrovni než srovnatelný výrobek pro dospělého spotřebitele. Přestaňte být slepí konzumenti a staňte se vzorem pro své děti.

Cílem programu není pouhá redukce hmotnosti, ale pokud možno celoživotní nastavení zdravého životního stylu. Na prvním místě si musíme uvědomit, že právě zdánlivě jednoduché změny a režimová opatření dokážou zastavit nebo přibrzdit negativní trend nárůstu počtu dětí s obezitou.

Základem úspěšné léčby je úzká spolupráce celé rodiny!!!

Rodina představuje bezpečný přístav, v němž se dětem dostává ochrany, ocenění a kde se tvoří jejich vlastní sebevědomí. Především rodinný styl je odpovědný za veškeré nedostatky a neúspěchy rodinných režimových opatření, které vedou k pozitivní nerovnováze v energetickém příjmu a výdeji. V civilizovaném světě není volný přístup ke zdroji potravin. Každý kilogram a i kilogram navíc se musí zakoupit a představuje reálnou částku 2-3 000 Kč na 1 kg tělesného tuku. Dítě nemá v rodině ekonomickou moc. Dítě nevydělává, nenakupuje, nevaří. Dítě doma jen jí. Odpovědnost padá výhradně na rodiče, protože oni mají prostředky k tomu, aby celý rodinný „systém“nastavovali a měnili. Jedině oni mají moc dítěti pomoci z obezitogenního bludného kruhu, do kterého upadlo. Na utváření dětského světa se podílí škola, kamarádi, zájmy, ale nejvíce ze všeho rodina. Rodina představuje základní stavební kámen dětského světa, na kterém dítě postaví celý svůj budoucí život. Životní styl rodiny se vždy v plném rozsahu odrazí na návycích a zvycích jejich nejmenších členů.

Celorodinná léčbě je náročná je náchylná lehce k syndromu z vyhoření, pokud je řešena bez systémového přístupu. K úspěšné a reálné léčbě je nutné stanovit si pevný program - jednoduchá, jasná, srozumitelná a racionální režimová, dietologická a pohybová pravidla. Léčba obezity je dlouhodobá, s častými relapsy, a je třeba na ni často pohlížet jako na léčbu závislosti na jídle. Cílem účelné terapie je přes vedení obézního dítě zasáhnout rodinnou jednotku nejen v aktuálním čase, ale především do  budoucna tak, aby jejich životní styl nevedl k rozvoji obezity a metabolického syndromu. Dětská obezitologická terapie se soustřeďuje na změnu životního stylu celé rodiny, která vychází z kognitivně behaviorální terapie. Cílem této terapie není jen prostá redukce hmotnosti, ale záměna sebe vnímání a hodnotového systému celé rodinné jednotky.

Více informací o projektu naleznete na: www.butterflycare.sdetmiprotiobezite.cz